GAWAD DANGAL NG TUBIG 15 Indibidwal o Samahan na may Natatanging Pamana sa Padaluyang Tubig ng Hagunoy   Malawak at malalim ang kabuluhan ng Gawad Dangal ng Tubig. Malawak dahil sa samu’t-saring layon ng parangal na ito sa iba’t-ibang panahon, lunan at maging antas ng pamumuhay. Ang sustansya ng parangal ay hindi lamang humahangga sa continue reading :